ติวภาษาอังกฤษ ตอนที่1.flv


ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=KniRn26Yfxk&feature=related

Advertisements

My House – Talking Flashcards


ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4&feature=related

Advertisements

Parts of the House


ที่มา :http://www.youtube.com/watch?v=y3MSolwcek0&feature=related

Advertisements

Greeting Song


ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=Wta6gEJkbGA&feature=related

Advertisements

start to learn English

Advertisements